درباره ما

مجموعه شناسه گستر فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ آغاز نموده است. زمینه فعالیت شرکت،سیستم های مبتنی بر بارکد تجهیزات فروشگاهی و رستورانی،اتوماسیون بانکی و اداری و همچنین تجهیزات شناسایی و حضوروغیاب میباشد .هدف اصلی این مجموعه  ارائه مشاوره و راه کارهای فنی و تخصصی مناسب و همچنین فروش سخت افزار، نرم افزار و مواد مصرفی در زمینه های یاد شده میباشد.

Filters
lمرتب سازی
نمایش