جستجو

درباره ما

 زمینه فعالیت مجموعه شناسه گستر،سیستم های مبتنی بر بارکد تجهیزات فروشگاهی و رستورانی،اتوماسیون بانکی و اداری و همچنین تجهیزات شناسایی و حضوروغیاب میباشد 

  هدف اصلی این مجموعه ارائه مشاوره و راه کارهای فنی و تخصصی مناسب و همچنین فروش سخت افزار، نرم افزار و مواد مصرفی در زمینه های یاد شده میباشد .

 

استفاده از فیلتر
مرتب سازی
نمایش